skip to Main Content

Armas klient!

Kohtumisi on võimalik edukalt läbi viia ka veebi vahendusel. Palun võta ühendust ja leiame Sulle parima lahenduse.

Heade soovidega,
Kaia Kuppart

Erinevate enesekohaste küsimustike, testide ja intervjuude abil saame hinnata:

  •     üldist emotsionaalset enesetunnet;
  •     psüühika- ja käitumishäire esinemist;
  •     isiksuse psühhopatoloogiat;
  •     vaimseid võimeid,
  •     mälu, tähelepanu jt kognitiivseid funktsioone

Hindamisega kaasneb põhjalik tagasiside uuringu tulemustest ja nõustamine. Vajadusel väljastan tõendi spetsialisti arvamusega isiku psüühilise seisundi kohta. Arvamuse koostan hindamise käigus teostatud uuringu tulemuste põhjal.

Uuringu läbiviimiseks on esmalt vaja registreerida kliinilise psühholoogi vastuvõtule!